Vendim Nr. 7 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e orareve te nisjes ne linjen e...

V E N D I M Nr. 7 datë 24.02.2009                                                         MBI MIRATIMIN E ORAREVE TË NISJES NË LINJËN E TRANSPORTIT RRETHQYTETAS VAU DEJËS-SHKODËR...