Vendim Nr. 9 date 24.02.2009 Propozim për shpallje Dëshmor i Atdheut.

VENDIM Nr 9 date 24.02.2009 Propozim për shpallje Dëshmor i Atdheut dhe njohjen e Statusit të Dëshmorit te Atdheut për të ndjerin Mati Ndoc...

Vendim Nr. 7 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e orareve te nisjes ne linjen e...

V E N D I M Nr. 7 datë 24.02.2009                                                         MBI MIRATIMIN E ORAREVE TË NISJES NË LINJËN E TRANSPORTIT RRETHQYTETAS VAU DEJËS-SHKODËR...

Vendim Nr. 3 datë 24.02.2009 Për disa ndryshime ne nivelin e pagave të Nd/jes...

Vendim Nr. 3 datë 24.02.2009  Për disa ndryshime ne nivelin e pagave të Nd/jes R.M.Rr. Rurale. V E N D O S I ...

Vendim Nr. 34, datë 05.10. 2009 Për ndryshimet e Rregjistrit të Parashkimeve Publike për...

V E N D I M Nr.34 , datë 05.10. 2009 Për ndryshimet e  Rregjistrit të Parashkimeve Publike për vitin 2009   V E...

Vendim Nr. 28 datë 27.05.2009 Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas….

V E N D I M       Nr. 28 datë 27.05.2009       Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin...

Vendim Nr. 36 Datë 05.10.2009 Mbi disa ndryshime në nivelin e Pagave te Nd.R.M.RR.Rurale...

VENDIM       Nr.  36   Datë   05.10.2009.       Mbi  disa ndryshime në nivelin e Pagave të Nd.R.M.RR.Rurale  Shkodër.      ...

Vendim Nr. 4 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e orareve per transport udhetaresh ne linjen...

VENDOSI Të miratojë oraret si më poshtë: Nisja nga Kopliku : 07.30; 08.30; 09.30; 10.30; 11.30; 12.30. Kthimi nga Shkodra : 08.30;...

Vendim Nr. 41 datë 5.10.2009 mbi miratimin e linjes & orareve ne transportin rrethqytetas...

VENDIM Nr. 41 datë 5.10.2009   MBI MIRATIMIN E LINJES & ORAREVE NË TRANSPORTIN RRETHQYTETAS SHKREL--KOPLIK & KTHIM                                                                                                                   VENDOSI...

Vendim Nr. 31 datë27.05.2009 Miratim i marrëveshjes së bashkëpunimit me GTZ …

V E N D I M         Nr. 31, datë27.05.2009         Miratim i marrëveshjes së bashkëpunimit me GTZ ...

Vendim Nr. 12 datë 24.02.2009 Miratim fondi për bashkëpunim për financime të projekteve.

V E N D I M       Nr. 12 , datë 24.02.2009       Miratim fondi për bashkëpunim për financime të...