Vendim Nr. 23 datë 27.05.2009 Mbi hartimin dhe miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2010-20

V E N D I M   Nr.23 datë  27. 05. 2009   “ Mbi  hartimin dhe miratimin  e  Programit Buxhetor Afatmesëm   2010-2012  ”...

Vendim Nr. 29 datë27.05.2009 Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh…

      V E N D I M       Nr .29 datë27.05.2009       Mbi miratimin e linjës & orareve...

Vendim Nr. 24 datë 27.05.2009 Mbi miratimin e linjës për transport udhëtarësh në linjën…

V E N D I M     Nr.24 datë 27.05.2009     Mbi miratimin e linjës për transport udhëtarësh në linjën e rregullt...

Vendim Nr. 22 date 27.05.2009 Propozim per “Ndri i Kombit” Piktorit Kole Idromeno (pas...

VENDIM   Nr.22 date 27.05.2009   VENDOSI:   1. Të miratojë  propozimin e shoqatës  së piktorëve ”Kolë Idromeno ” për dhënien e titullit “Nderi...

Vendim Nr. 27 datë27.05.2009 Mbi miratimin e orareve të nisjes shtesë për transport udhëtar

V E N D I M       Nr. 27 datë27.05.2009       Mbi miratimin e orareve të nisjes shtesë për transport...

Vendim Nr. 40 date 5.10. 2009 Për dhënie titulli “Nderi i Qarkut”

V E N D I M Nr 40 date5.10. 2009 Për  dhënie titulli “Nderi i Qarkut”           VENDOSI:   1.T’i akordojë Titullin...

Vendim Nr. 12 datë 24.02.2009 Miratim fondi për bashkëpunim për financime të projekteve.

V E N D I M       Nr. 12 , datë 24.02.2009       Miratim fondi për bashkëpunim për financime të...

Vendim Nr. 32 Datë 05.10.2009 “Mbi disa ndryshime në Buxhetin e vitit 2009”

V E N D I M  Nr. 32 Datë 05.10.2009 “Mbi disa ndryshime  në  Buxhetin e vitit 2009”   V E N D O...

Vendim Nr. 20 datë 27.05.2009 për organizimin e Panairit Rajonal –Agrobiznes 2009- në Shkodër

 V E N D I M   Nr.20 datë  27.05.2009   “ Mbi  miratimin  e  fondit për mbështetje financiare nga Këshilli Qarkut Shkodër për...

Vendim Nr. 35 datë 05.10.2009 Mbi ndryshimin e VKQ Nr.2 datë 24.02.2009

V E N D I M        Nr 35  datë  05.10.2009   Mbi  ndryshimin  e  VKQ Nr.2 datë 24.02.2009 për  paga të ...