Vendim nr. 64, dt. 30.12.2008 “Mbi veprimtarine e Keshillit te Qarkut Shkoder “

        V E N D O S I : 1-Të miratojë veprimtarinë Ekonomiko –Financiare të Këshillit të Qarkut  Shkodër për Transfertën e Pakushtëzuar dhe...

Vendim nr. 69, dt. 31.12.2008 “Për ndryshim të destinacionit të fondit”

      V E N D O S I :   1. Të ndryshojë destinacionin e fondit 300 000 lekë të parashikuar në Vendimin...

Vendim nr.35, 17.04.2008 “Miratim i Proces-Verbalit nr.3 i mbledhjes se K.Q Shkodër”

 “Miratim i Proces-Verbalit nr.3 i mbledhjes se  Këshillit të Qarkut Shkodër”

Vendim nr. 52, dt. 05.11.2008 “Per ratifikimin e marreveshjeve dhe prog. me jashte”

V E N D O S I:  1.    Të ratifikojë marrëveshjet dhe programet e bashkëpunimit me jashtë te administratës se këshillit të Qarkut Shkodër....

Vendim nr. 45, 25.07.2008 “Miratim fondi për vlerësimin e 3 vendeve te para për...

“Miratim fondi për vlerësimin e 3(tre)  vendeve te para për fish projektet me te mira”  V E N D O S I : 1....

Vendim nr. 54, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e shpenzimeve per perkthimin e brosh.guide mbi...

V E N D O S I :  Te miratojë përdorimin e  fondit prej 150 000 ( njëqind e pesëdhjetë mijë)...

Vendim nr. 34, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

   “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Dobrac 2.”

Vendim nr. 56, dt. 05.11.2008 “Mbi përcaktimin e bashkive qender te rretheve”

V E N D O S I 1. Kryetarët e bashkive Shkodër, Pukë, Koplik si qendra rrethesh, marrin     përsipër drejtimin e...

Vendim nr. 37, 25.07.2008 “Miratim i Proces-Verbalit nr.4 i mbledhjes se K.Q Shkodër”

“Miratim i Proces-Verbalit nr.4 i mbledhjes se  Këshillit të Qarkut Shkodër”