Vendim Nr. 29 date 15.11.2007 Mbi ristruksturimin e zyrës se mbledhjeve për komisionet e...

Vendim Nr. 29 date 15.11.2007 Mbi ristruksturimin e zyrës se mbledhjeve për komisionet e Këshillit,KRRT së ,dhe KMT Qarkut.

Vendimi Nr. 21 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së shpërblimit...

Vendimi Nr. 21 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së shpërblimit për anëtarët e K.Q.