Vendimi Nr. 4 i datës 06. 08. 2007 Për zgjedhjen e Kryesisë së Këshillit...

Vendimi Nr. 4 i datës 06. 08. 2007 Për zgjedhjen e Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendimi Nr. 14 i datës 20. 08. 2007 Për shpërblimin e anëtarëve të KRRT-së...

Vendimi Nr. 14 i datës 20. 08. 2007 Për shpërblimin e anëtarëve të KRRT-së së Qarkut Shkoder

Vendim Nr. 46 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale Bahçallek me sipërfaqe 46.0...

V E N D I M   Nr 46 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së...

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së K.Q. Shkoder

Vendim Nr. 47 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonave informale Vau dejës...

V E N D I M   Nr 47 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 28 date 15.11.2007 Mbi organizimin e Konferencës “Zhvillimi i zonës së Dukagjini

Vendim Nr. 28 date 15.11.2007 Mbi organizimin e Konferencës “Zhvillimi i zonës së Dukagjini

Vendim Nr. 39 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit te zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 39 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendimi Nr. 7 i datës 20. 08. 2007 Mbi normativat e përdorimit të karburantit,...

Vendimi Nr. 7 i datës 20. 08. 2007 Mbi normativat e përdorimit të karburantit, gomave

Vendimi Nr. 13 i datës 20. 08. 2007 K. Q. Shkodër të ushtrojë funksionin...

Vendimi Nr. 13 i datës 20. 08. 2007 K. Q. Shkodër të ushtrojë funksionin e planifikimit urban

Vendimi Nr. 10 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e KRRT-së së Qarkut...

Vendimi Nr. 10 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e KRRT-së së Qarkut Shkodër