Vendim Nr. 57 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te...

V E N D I M   Nr 57 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 34 date 15.11.2007 Mbi shtesën e trasfertës së pakushtëzuar për efekt të...

Vendim Nr. 34 date 15.11.2007 Mbi shtesën e trasfertës së pakushtëzuar për efekt të taksës..

Vendim Nr. 33 date 15.11.2007 Për miratimin e “Rregullores së funksionimit të administratës

Vendim Nr. 33 date 15.11.2007 Për miratimin e “Rregullores së funksionimit të administratës

Vendim Nr. 51 date 15.11.2007 Për pjesëmarrjen e K.Q.Shkodër si anëtarë me të drejta...

V E N D I M   Nr 51 datë 15.11.2007   Për pjesëmarrjen e Këshillit të Qarkut  Shkodër si anëtar me të dreja...

Vendim Nr. 50 date 15.11.2007 Për shlyerjen e kuotizacionit për pjesëmarrjen në Asamblenë Rajon

V E N D I M   Nr 50 datë 15.11.2007   Për shlyerjen e kuotizacionit për pjesemarrje në Asamblenë Rajonale të Evropës ”...

Vendimi Nr. 9 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Organike të Nd.Mirëmbajtjes së...

Vendimi Nr. 9 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Organike të Nd.Mirëmbajtjes së Rr

Vendim Nr. 49 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 49 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendimi Nr. 1, i datës 06. 08. 2007Për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendimi Nr. 1, i datës 06. 08. 2007Për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendimi Nr. 2 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të...

Vendimi Nr. 2 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të Qarkut.

Vendim Nr. 47 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonave informale Vau dejës...

V E N D I M   Nr 47 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...