Home Sessione per l’amministrazione e la tutela del territorio (SAMT)

Sessione per l’amministrazione e la tutela del territorio (SAMT)

Settore di Gestione e Tutela del Terreno (SAMT)
Ing. Fatmir TEPELIJA, Direttore
 
 
Saimir Kazazi, SpecialistRuzhdi Handraj,  SpecialistVioleta Metani,  SpecialistIslam Semanaj, SpecialistSkënder Laçaj, SpecialistEnton DEDA,  K/Inspektor IMT,Berhan Zekaj,  InspektorLeonard Mali, Inspektor 
SAMT ka në administrim tokën bujqësore, pyjet, kullotat, brigjet e lumenjve, tokat urbane dhe tokat e pafrytshme, bën planifikimin e përdorimit të tokës, ndryshimin e zërave kadastralë dhe drejton hartimin e planeve të zhvillimit, merr masa për mbrojtjen e tokës bujqësore, ruajtjen e gjendjes fizike dhe pjellorisë, mbrojtjen nga erozioni, ndotja dhe degradimi, pasqyron të dhënat për treguesit fizikë, kimikë dhe të bonitetit të tokave bujqësore, organizon mbledhjet e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës në Qark.
 
 
Per maggiori informazioni clicca:
Settore Catasto
Ispettorato della tutela della territorio

No posts to display