E Premte 01 mars 2013

MBI MBLEDHJEN E KOMISIONIT TË MBROJTJES SË TOKËS. MBI MBLEDHJEN E KOMISIONIT TË MBROJTJES SË TOKËS.Në mbledhjen e tij të datës 01.03.2013, pranë Këshillit të Qarkut Shkodër, Komisioni i Mbrojtjes së Tokës në Qark në prani dhe të Kryetarit të Këshillit...

E Premte datë 1 Mars 2013

ZHVILLOHET MBLEDHJA E RADHËS SË KËSHILLIT TË QARKUT. ZHVILLOHET MBLEDHJA E RADHËS SË KËSHILLIT TË QARKUT.Ditën e premte me 1 Mars 2013 u zhvillua mbledhja e radhës së këshillit të qarkut Shkodër. Kryetari i qarkut pasi verifikoj pjesëmarrjen e duhur deklaroj...

14 dhe 15 Janar 2013

AdriGov projekt, kick-off: takim në Termoli dhe mbledhja e asamblesë se Eurorajonit Adriatik. AdriGov projekt, kick-off: takim në Termoli dhe mbledhja e asamblesë se Eurorajonit Adriatik.Të zhvillojnë dhe zbatojnë një plan operacional te përbashkët për qeverisjen e Adriatikut në gjendje për...