Vendimet

Këtu do të gjeni vendimet e Këshillit të Qarkut në mandatin 2007-2014Për më shumë klikoni: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në...

Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në Qark

Vendim nr. 32, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

“Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Zues.”

VENDIM Nr 6 Datë.27.01.2010

VENDIM Nr 6  Datë.27.01.2010   Për strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.Rurale Shkodër.     V E N D O S I   Të miratojë strukturën organike të Ndërmarrjes së Mirëmbajtjes së...

Vendim nr. 34, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

   “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Dobrac 2.”

Vendim Nr. 28 date 15.11.2007 Mbi organizimin e Konferencës “Zhvillimi i zonës së Dukagjini

Vendim Nr. 28 date 15.11.2007 Mbi organizimin e Konferencës “Zhvillimi i zonës së Dukagjini

Vendimi Nr. 9 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Organike të Nd.Mirëmbajtjes së...

Vendimi Nr. 9 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Organike të Nd.Mirëmbajtjes së Rr

Vendimi Nr. 22 i datës 20. 08. 2007 Për krijimin e Komisionit të Ndarjes...

Vendimi Nr. 22 i datës 20. 08. 2007 Për krijimin e Komisionit të Ndarjes së Tokës.

Vendim Nr. 44 date 15.11.2007 Për caktimin e zones informale të Vau Dejës 1...

V E N D I M   Nr 44 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Vau – Dejes 1, me sipërfaqe 44.45 ha, në...

Vendim Nr. 46 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale Bahçallek me sipërfaqe 46.0...

V E N D I M   Nr 46 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Bahcallek, me sipërfaqe 46.0 ha, në Bashkinë Shkoder.  ...