Vendimet

Këtu do të gjeni vendimet e Këshillit të Qarkut në mandatin 2007-2014Për më shumë klikoni: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vendim nr.17, 15.03.08 “Mbi miaratimin e përdorimit të të ardhurave nga K.Q.Shkodër për vitin...

Vendim nr.17, 15.03.08 "Mbi miaratimin e përdorimit të të ardhurave nga K.Q.Shkodër për vitin 2

Vendimi Nr. 6 i datës 20. 08. 2007 Për Rregulloren e Organizimit dhe funksionimit...

Vendimi Nr. 6 i datës 20. 08. 2007 Për Rregulloren e Organizimit dhe funksionimit të K.Q. Shkoder

Vendim Nr. 43 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale të fshatit Grudë e...

V E N D I M   Nr 43 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Grude e Re, me sipërfaqe 141.7 ha, në Komunën...

Vendim Nr. 29 date 15.11.2007 Mbi ristruksturimin e zyrës se mbledhjeve për komisionet e...

Vendim Nr. 29 date 15.11.2007 Mbi ristruksturimin e zyrës se mbledhjeve për komisionet e Këshillit,KRRT së ,dhe KMT Qarkut.

Vendimi Nr. 4 i datës 06. 08. 2007 Për zgjedhjen e Kryesisë së Këshillit...

Vendimi Nr. 4 i datës 06. 08. 2007 Për zgjedhjen e Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendim nr. 30, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën info

“Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Zogaj”

Vendimi Nr. 8 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Komisioneve të Këshillit...

Vendimi Nr. 8 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Komisioneve të Këshillit të Qarkut Shkodër.

VENDIM Nr. 8 Datë 27. 01.2010

Nr. 8 Datë 27. 01.2010       “Mbi vendosjen e masës së pagesës së telefonisë celulare për vitin 2010”                                                                            V E N D O S I ;...

VENDIM Nr. 5 datë 05.03.2012

“Mbi  miratimin e  përdorimit të  të ardhurave të planifikuara të vitit 2012 për  Këshillin e Qarkut Shkodër”       Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës 05.03.2012, pasi dëgjoi materialin...