V E N D I M Nr. 25. Datë ...

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR   V E N D I M   Nr. 25. Datë  08/10/2019   “Për zgjedhjen e kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër” Këshilli i Qarkut Shkodër, në...

V E N D I M Nr. 23. Datë ...

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR   V E N D I M   Nr. 23. Datë  08/10/2019   “Për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit të Qarkut Shkodër” Këshilli i Qarkut Shkodër, në...

V E N D I M Nr. 24. Datë ...

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR   V E N D I M   Nr. 24. Datë  08/10/2019   “Për zgjedhjen e zëvëndëskryetarit të Këshillit të Qarkut Shkodër” Këshilli i Qarkut Shkodër, në...

V E N D I M Nr. 22. Datë 08/10/2019 “Për...

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR V E N D I M Nr. 22. Datë  08/10/2019 “Për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër” Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e...