2009

Vendim Nr. 32 Datë 05.10.2009 “Mbi disa ndryshime në Buxhetin e vitit 2009”

V E N D I M  Nr. 32 Datë 05.10.2009 “Mbi disa ndryshime  në  Buxhetin e vitit 2009”   V E N D O S I :   1.-Të bëhet shtesë fondi në...

Vendim Nr. 13 date 24.02.2009 Mbi bashkëfinancim për rikonstruksionin e rrugës së varrezave.

V E N D I M   Nr.13 Datë 24.02.2009   "Mbi bashkëfinancim për rikonstruksionin e rrugës  së Varrezave të Qytetit në Stom-Golem, me Komunën Rrethina Shkodër".   V E N D O...

Vendim Nr. 23 datë 27.05.2009 Mbi hartimin dhe miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2010-20

V E N D I M   Nr.23 datë  27. 05. 2009   “ Mbi  hartimin dhe miratimin  e  Programit Buxhetor Afatmesëm   2010-2012  ”     V E N D O S I :...

Vendim Nr. 33 Datë 05.10. 2009 “Mbi miratim përdorim Fondi për Festivalin Folklorik të...

V E N D I M   Nr. 33  Datë  05.10. 2009   “Mbi miratim përdorim Fondi  për Festivalin Folklorik të Gjirokastrës 2009”       V E N D O S I :...

Vendim Nr. 28 datë 27.05.2009 Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas….

V E N D I M       Nr. 28 datë 27.05.2009       Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas Guri i Zi – Velipojë & kthim    ...

Vendim Nr. 34, datë 05.10. 2009 Për ndryshimet e Rregjistrit të Parashkimeve Publike për...

V E N D I M Nr.34 , datë 05.10. 2009 Për ndryshimet e  Rregjistrit të Parashkimeve Publike për vitin 2009   V E N D O S I : Të...

Vendim Nr. 37 Datë 05.10. 2009 Mbi miratim Fondi për raste të emergjencës nga...

V E N D I M Nr.  37  Datë  05.10. 2009   “Mbi miratim Fondi  për raste të emergjencës nga  rreshjet e  dëborës”     V E N D O S I ;  ...

Vendim Nr. 27 datë27.05.2009 Mbi miratimin e orareve të nisjes shtesë për transport udhëtar

V E N D I M       Nr. 27 datë27.05.2009       Mbi miratimin e orareve të nisjes shtesë për transport udhëtarësh në linjën e rregullt ndërqytetase Shkodër-Koplik      ...

Vendim Nr. 26 datë27.05.2009 Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh…

V E N D I M       Nr. 26 datë27.05.2009       Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh në linjën e rregullt ndërqytetase Fushë Arrëz-Shkodër & kthim  ...