2009

Vendim Nr. 33 Datë 05.10. 2009 “Mbi miratim përdorim Fondi për Festivalin Folklorik të...

V E N D I M   Nr. 33  Datë  05.10. 2009   “Mbi miratim përdorim Fondi  për Festivalin Folklorik të Gjirokastrës 2009”       V E N D O S I :...

Vendim Nr. 34, datë 05.10. 2009 Për ndryshimet e Rregjistrit të Parashkimeve Publike për...

V E N D I M Nr.34 , datë 05.10. 2009 Për ndryshimet e  Rregjistrit të Parashkimeve Publike për vitin 2009   V E N D O S I : Të...

Vendim Nr. 35 datë 05.10.2009 Mbi ndryshimin e VKQ Nr.2 datë 24.02.2009

V E N D I M        Nr 35  datë  05.10.2009   Mbi  ndryshimin  e  VKQ Nr.2 datë 24.02.2009 për  paga të  Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009.  ...

Vendim Nr. 37 Datë 05.10. 2009 Mbi miratim Fondi për raste të emergjencës nga...

V E N D I M Nr.  37  Datë  05.10. 2009   “Mbi miratim Fondi  për raste të emergjencës nga  rreshjet e  dëborës”     V E N D O S I ;  ...

Vendim Nr. 36 Datë 05.10.2009 Mbi disa ndryshime në nivelin e Pagave te Nd.R.M.RR.Rurale...

VENDIM       Nr.  36   Datë   05.10.2009.       Mbi  disa ndryshime në nivelin e Pagave të Nd.R.M.RR.Rurale  Shkodër.                                                                 V E N D O S I...

Vendim Nr. 38 datë 5.10. 2009 Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut...

      VENDIM       Nr. 38 date5.10. 2009       Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut Shkodër               V E N D...

Vendim Nr. 39 datë 5.10.2009 Për zhvendosjen e administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër

VENDIM Nr. 39 datë 5.10.2009   Për zhvendosjen e  administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër ne godinën e Bashkisë Shkodër   V E N D O S I   1. Të miratojë zhvendosjen...

Vendim Nr. 40 date 5.10. 2009 Për dhënie titulli “Nderi i Qarkut”

V E N D I M Nr 40 date5.10. 2009 Për  dhënie titulli “Nderi i Qarkut”           VENDOSI:   1.T’i akordojë Titullin e lartë  “Nderi i Qarkut” z.Eugenio CAMPO , diplomat karriere...

Vendim Nr. 41 datë 5.10.2009 mbi miratimin e linjes & orareve ne transportin rrethqytetas...

VENDIM Nr. 41 datë 5.10.2009   MBI MIRATIMIN E LINJES & ORAREVE NË TRANSPORTIN RRETHQYTETAS SHKREL--KOPLIK & KTHIM                                                                                                                   VENDOSI : 1.  Të miratojë linjen Shkrel-Koplik e kthim me këto...