2009

Vendim Nr. 29 datë27.05.2009 Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh…

      V E N D I M       Nr .29 datë27.05.2009       Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh në linjën e rregullt ndërqytetase Fushë Arrëz-Shkodër...

Vendim Nr. 39 datë 5.10.2009 Për zhvendosjen e administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër

VENDIM Nr. 39 datë 5.10.2009   Për zhvendosjen e  administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër ne godinën e Bashkisë Shkodër   V E N D O S I   1. Të miratojë zhvendosjen...

Vendim Nr. 16 datë 27.05. 2009 Mbi miratimin e fondit për projektet e financuara...

Nr.16 datë  27.05. 2009   “ Mbi  miratimin  e  fondit për projektet e financuara nga GTZ”   V E N D O S I :     1.Të miratojë dhe të  transferojë   fondin prej ...

Vendim Nr. 15 Datë 24.02.2009 “Mbi vendosjen e masës së pageses së telefonisë celulare…

V E N D I M Nr.15 Datë24.02.2009 "Mbi vendosjen  e masës së pageses së telefonisë celulare për Këshillin  e  Qarkut Shkodër për vitin 2009"   V E N D O S I :...

Vendim Nr. 25 datë 27.05.2009 Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas…

V E N D I M       Nr. 25 datë 27.05.2009       Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas Bushat-Shkodër & kthim                                                             ...

Vendim Nr. 38 datë 5.10. 2009 Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut...

      VENDIM       Nr. 38 date5.10. 2009       Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut Shkodër               V E N D...

Vendim Nr. 36 Datë 05.10.2009 Mbi disa ndryshime në nivelin e Pagave te Nd.R.M.RR.Rurale...

VENDIM       Nr.  36   Datë   05.10.2009.       Mbi  disa ndryshime në nivelin e Pagave të Nd.R.M.RR.Rurale  Shkodër.                                                                 V E N D O S I...

Vendim Nr. 41 datë 5.10.2009 mbi miratimin e linjes & orareve ne transportin rrethqytetas...

VENDIM Nr. 41 datë 5.10.2009   MBI MIRATIMIN E LINJES & ORAREVE NË TRANSPORTIN RRETHQYTETAS SHKREL--KOPLIK & KTHIM                                                                                                                   VENDOSI : 1.  Të miratojë linjen Shkrel-Koplik e kthim me këto...

Vendim Nr. 24 datë 27.05.2009 Mbi miratimin e linjës për transport udhëtarësh në linjën…

V E N D I M     Nr.24 datë 27.05.2009     Mbi miratimin e linjës për transport udhëtarësh në linjën e rregullt ndërqytetase  Koplik-Shkodër & kthim     VENDOSI    ...

Vendim Nr. 14 Datë 24.02. 2009 “Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara.

V E N D I M       Nr. 14 Datë 24.02. 2009   "Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara nga viti 2008"   V E N D O S I...