2009

Vendim Nr. 13 date 24.02.2009 Mbi bashkëfinancim për rikonstruksionin e rrugës së varrezave.

V E N D I M   Nr.13 Datë 24.02.2009   "Mbi bashkëfinancim për rikonstruksionin e rrugës  së Varrezave të Qytetit në Stom-Golem, me Komunën Rrethina Shkodër".   V E N D O...

Vendim Nr. 14 Datë 24.02. 2009 “Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara.

V E N D I M       Nr. 14 Datë 24.02. 2009   "Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara nga viti 2008"   V E N D O S I...

Vendim Nr. 15 Datë 24.02.2009 “Mbi vendosjen e masës së pageses së telefonisë celulare…

V E N D I M Nr.15 Datë24.02.2009 "Mbi vendosjen  e masës së pageses së telefonisë celulare për Këshillin  e  Qarkut Shkodër për vitin 2009"   V E N D O S I :...

Vendim Nr. 16 datë 27.05. 2009 Mbi miratimin e fondit për projektet e financuara...

Nr.16 datë  27.05. 2009   “ Mbi  miratimin  e  fondit për projektet e financuara nga GTZ”   V E N D O S I :     1.Të miratojë dhe të  transferojë   fondin prej ...

Vendim Nr. 17 datë 27.05. 2009 Mbi transferim fondi në Nd/jen Rajonale të Rrugëve...

Nr.17 datë 27.05. 2009   “ Mbi  transferim fondi  në Nd/jen Rajonale të Rrugëve Rurale Shkodër”   V E N D O S I :     1.Të miratojë dhe të  transferojë   fondin prej  ...

Vendim Nr. 18 datë 27.05.2009 Shtrim me çakull, në segmentin rrugor 2 Sh-Dukagjin

“ Mbi miratimin e fondit për sistemim , shtrim me çakull, në segmentin rrugor 2 Sh-Dukagjin” Këshilli i Qarkut Shkodër , në mbledhjen e tij të datës 27.05.2009, pasi dëgjoi materialin e...

Vendim Nr. 19 datë 27.05.2009 Mbi përdorimin e Fondit Rezervë te QK për rast...

V E N D I M   Nr.19 datë 27.05.2009   “Mbi  përdorimin e  Fondit Rezervë   të  Këshillit të Qarkut Shkodër  për rast  emergjence”.     V E N D O S I :...

Vendim Nr. 20 datë 27.05.2009 për organizimin e Panairit Rajonal –Agrobiznes 2009- në Shkodër

 V E N D I M   Nr.20 datë  27.05.2009   “ Mbi  miratimin  e  fondit për mbështetje financiare nga Këshilli Qarkut Shkodër për organizimin e Panairit Rajonal –Agrobiznes 2009- në Shkodër  ”  ...

Vendim Nr. 21 datë 27.05.2009 Për ndryshim fondi dhe Rregjistri të Parashkimeve Publike për...

V E N D I M   Nr. 21 , datë 27.05.2009   “Për ndryshim  fondi  dhe Rregjistri të Parashkimeve Publike për vitin 2009”   V E N D O S I :  ...

Vendim Nr. 22 date 27.05.2009 Propozim per “Ndri i Kombit” Piktorit Kole Idromeno (pas...

VENDIM   Nr.22 date 27.05.2009   VENDOSI:   1. Të miratojë  propozimin e shoqatës  së piktorëve ”Kolë Idromeno ” për dhënien e titullit “Nderi i Kombit ” Kolë Idomenos duke ngarkuar Kryetarin e Këshillit...