2009

Vendim Nr. 31 datë27.05.2009 Miratim i marrëveshjes së bashkëpunimit me GTZ …

V E N D I M         Nr. 31, datë27.05.2009         Miratim i marrëveshjes së bashkëpunimit me GTZ  (Agjencia Gjermane për Zhvillim) për financime të projekteve në kuadër...

Vendim Nr. 10 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh.

V E N D I M Nr. 10 , datë 24.02.2009 "Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh për dhënien e titullit "Nderi i Kombit " Deli Marashi."  VENDOSI:         1. Të miratojë ...

Vendim Nr. 40 date 5.10. 2009 Për dhënie titulli “Nderi i Qarkut”

V E N D I M Nr 40 date5.10. 2009 Për  dhënie titulli “Nderi i Qarkut”           VENDOSI:   1.T’i akordojë Titullin e lartë  “Nderi i Qarkut” z.Eugenio CAMPO , diplomat karriere...

Vendim Nr. 22 date 27.05.2009 Propozim per “Ndri i Kombit” Piktorit Kole Idromeno (pas...

VENDIM   Nr.22 date 27.05.2009   VENDOSI:   1. Të miratojë  propozimin e shoqatës  së piktorëve ”Kolë Idromeno ” për dhënien e titullit “Nderi i Kombit ” Kolë Idomenos duke ngarkuar Kryetarin e Këshillit...

Vendim Nr. 15 Datë 24.02.2009 “Mbi vendosjen e masës së pageses së telefonisë celulare…

V E N D I M Nr.15 Datë24.02.2009 "Mbi vendosjen  e masës së pageses së telefonisë celulare për Këshillin  e  Qarkut Shkodër për vitin 2009"   V E N D O S I :...

Vendim Nr. 35 datë 05.10.2009 Mbi ndryshimin e VKQ Nr.2 datë 24.02.2009

V E N D I M        Nr 35  datë  05.10.2009   Mbi  ndryshimin  e  VKQ Nr.2 datë 24.02.2009 për  paga të  Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009.  ...

Vendim Nr. 38 datë 5.10. 2009 Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut...

      VENDIM       Nr. 38 date5.10. 2009       Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut Shkodër               V E N D...

Vendim Nr. 37 Datë 05.10. 2009 Mbi miratim Fondi për raste të emergjencës nga...

V E N D I M Nr.  37  Datë  05.10. 2009   “Mbi miratim Fondi  për raste të emergjencës nga  rreshjet e  dëborës”     V E N D O S I ;  ...

Vendim Nr. 14 Datë 24.02. 2009 “Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara.

V E N D I M       Nr. 14 Datë 24.02. 2009   "Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara nga viti 2008"   V E N D O S I...

Vendim Nr. 33 Datë 05.10. 2009 “Mbi miratim përdorim Fondi për Festivalin Folklorik të...

V E N D I M   Nr. 33  Datë  05.10. 2009   “Mbi miratim përdorim Fondi  për Festivalin Folklorik të Gjirokastrës 2009”       V E N D O S I :...