2009

Vendim Nr. 36 Datë 05.10.2009 Mbi disa ndryshime në nivelin e Pagave te Nd.R.M.RR.Rurale...

VENDIM       Nr.  36   Datë   05.10.2009.       Mbi  disa ndryshime në nivelin e Pagave të Nd.R.M.RR.Rurale  Shkodër.                                                                 V E N D O S I...

Vendim Nr. 11 datë 24.02.2009 Mbi prononcimin për privatizimin e objekteve të Nd.M.Rr.R.Shk.

V E N D I M Nr. 11 , datë 24.02.2009 Mbi prononcimin për privatizimin e objekteve të Nd.M.Rr.Rurale Shkodër." 1. Të miratojë futjen në proces privatizimi të ndërtesës, ku sot...

Vendim Nr. 10 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh.

V E N D I M Nr. 10 , datë 24.02.2009 "Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh për dhënien e titullit "Nderi i Kombit " Deli Marashi."  VENDOSI:         1. Të miratojë ...

Vendim Nr. 30 datë 27.05.2009 Miratim i manualit për administrimin e fondit të besuar

      V E N D I M  Nr. 30 datë 27.05.2009 Miratim i manualit për administrimin e fondit të besuar   V E N D O S I 1....

Vendim Nr. 39 datë 5.10.2009 Për zhvendosjen e administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër

VENDIM Nr. 39 datë 5.10.2009   Për zhvendosjen e  administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër ne godinën e Bashkisë Shkodër   V E N D O S I   1. Të miratojë zhvendosjen...

Vendim Nr. 5 datë 24.02.2009 Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse

Vendim Nr. 5  datë 24.02.2009 Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse VENDOSI       1.   Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse:         Guri i Zi -...

Vendim Nr. 28 datë 27.05.2009 Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas….

V E N D I M       Nr. 28 datë 27.05.2009       Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas Guri i Zi – Velipojë & kthim    ...

Vendim Nr. 25 datë 27.05.2009 Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas…

V E N D I M       Nr. 25 datë 27.05.2009       Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas Bushat-Shkodër & kthim                                                             ...

Vendim Nr. 41 datë 5.10.2009 mbi miratimin e linjes & orareve ne transportin rrethqytetas...

VENDIM Nr. 41 datë 5.10.2009   MBI MIRATIMIN E LINJES & ORAREVE NË TRANSPORTIN RRETHQYTETAS SHKREL--KOPLIK & KTHIM                                                                                                                   VENDOSI : 1.  Të miratojë linjen Shkrel-Koplik e kthim me këto...

Vendim Nr. 8 datë 24.02.2009 “Mbi marrëveshjet e programet e bashkëpunimit me jashtë “

V E N D I M           Nr.8 , datë 24.02.2009       "Mbi marrëveshjet e programet e bashkëpunimit me jashtë ".           V E...