2009

Vendim Nr. 20 datë 27.05.2009 për organizimin e Panairit Rajonal –Agrobiznes 2009- në Shkodër

 V E N D I M   Nr.20 datë  27.05.2009   “ Mbi  miratimin  e  fondit për mbështetje financiare nga Këshilli Qarkut Shkodër për organizimin e Panairit Rajonal –Agrobiznes 2009- në Shkodër  ”  ...

Vendim Nr. 12 datë 24.02.2009 Miratim fondi për bashkëpunim për financime të projekteve.

V E N D I M       Nr. 12 , datë 24.02.2009       Miratim fondi për bashkëpunim për financime të projekteve në kuadër të Programit të BE, IPA ndërkufitar me...

Vendim Nr. 21 datë 27.05.2009 Për ndryshim fondi dhe Rregjistri të Parashkimeve Publike për...

V E N D I M   Nr. 21 , datë 27.05.2009   “Për ndryshim  fondi  dhe Rregjistri të Parashkimeve Publike për vitin 2009”   V E N D O S I :  ...

Vendim Nr. 1 Date 24.02.2009 “Mbi përdorimin e Fondit Rezervë me rastin e emergjeces.

"Mbi përdorimin e Fondit  Rezervë  me rastin e emergjeces nga rreshjet e dëborës dhe bllokimin e akseve rrugore Shkodër,Pukë e Malësi e Madhe".   V E N D O S I :   1....

Vendim Nr. 22 date 27.05.2009 Propozim per “Ndri i Kombit” Piktorit Kole Idromeno (pas...

VENDIM   Nr.22 date 27.05.2009   VENDOSI:   1. Të miratojë  propozimin e shoqatës  së piktorëve ”Kolë Idromeno ” për dhënien e titullit “Nderi i Kombit ” Kolë Idomenos duke ngarkuar Kryetarin e Këshillit...

Vendim Nr. 18 datë 27.05.2009 Shtrim me çakull, në segmentin rrugor 2 Sh-Dukagjin

“ Mbi miratimin e fondit për sistemim , shtrim me çakull, në segmentin rrugor 2 Sh-Dukagjin” Këshilli i Qarkut Shkodër , në mbledhjen e tij të datës 27.05.2009, pasi dëgjoi materialin e...

Vendim Nr. 6 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e distancave & kategorizim e rrugeve

VENDIM Nr. 6  datë 24.02.2009 MBI MIRATIMIN E DISTANCAVE & KATEGORIZIMIN E RRUGËVE NË LINJAT RRETHQYTETASE TË TRANSPORTIT TË ARSIMTARËVE & NXËNËSVE.                                 VENDOSI Të miratojë distancat & kategorizimin përkatës të...

Vendim Nr. 10 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh.

V E N D I M Nr. 10 , datë 24.02.2009 "Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh për dhënien e titullit "Nderi i Kombit " Deli Marashi."  VENDOSI:         1. Të miratojë ...

Vendim Nr. 26 datë27.05.2009 Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh…

V E N D I M       Nr. 26 datë27.05.2009       Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh në linjën e rregullt ndërqytetase Fushë Arrëz-Shkodër & kthim  ...

Vendim Nr. 30 datë 27.05.2009 Miratim i manualit për administrimin e fondit të besuar

      V E N D I M  Nr. 30 datë 27.05.2009 Miratim i manualit për administrimin e fondit të besuar   V E N D O S I 1....