2009

Vendim Nr. 11 datë 24.02.2009 Mbi prononcimin për privatizimin e objekteve të Nd.M.Rr.R.Shk.

V E N D I M Nr. 11 , datë 24.02.2009 Mbi prononcimin për privatizimin e objekteve të Nd.M.Rr.Rurale Shkodër." 1. Të miratojë futjen në proces privatizimi të ndërtesës, ku sot...

Vendim Nr. 30 datë 27.05.2009 Miratim i manualit për administrimin e fondit të besuar

      V E N D I M  Nr. 30 datë 27.05.2009 Miratim i manualit për administrimin e fondit të besuar   V E N D O S I 1....

Vendim Nr. 14 Datë 24.02. 2009 “Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara.

V E N D I M       Nr. 14 Datë 24.02. 2009   "Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara nga viti 2008"   V E N D O S I...

Vendim Nr. 2 datë24.02.2009 Mbi disa ndryshime në strukturën organike të administratës.

Vendim Nr. 2 datë24.02.2009 Mbi disa ndryshime në strukturën organike të administratës.

Vendim Nr. 32 Datë 05.10.2009 “Mbi disa ndryshime në Buxhetin e vitit 2009”

V E N D I M  Nr. 32 Datë 05.10.2009 “Mbi disa ndryshime  në  Buxhetin e vitit 2009”   V E N D O S I :   1.-Të bëhet shtesë fondi në...

Vendim Nr. 10 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh.

V E N D I M Nr. 10 , datë 24.02.2009 "Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh për dhënien e titullit "Nderi i Kombit " Deli Marashi."  VENDOSI:         1. Të miratojë ...

Vendim Nr. 21 datë 27.05.2009 Për ndryshim fondi dhe Rregjistri të Parashkimeve Publike për...

V E N D I M   Nr. 21 , datë 27.05.2009   “Për ndryshim  fondi  dhe Rregjistri të Parashkimeve Publike për vitin 2009”   V E N D O S I :  ...

Vendim Nr. 8 datë 24.02.2009 “Mbi marrëveshjet e programet e bashkëpunimit me jashtë “

V E N D I M           Nr.8 , datë 24.02.2009       "Mbi marrëveshjet e programet e bashkëpunimit me jashtë ".           V E...

Vendim Nr. 26 datë27.05.2009 Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh…

V E N D I M       Nr. 26 datë27.05.2009       Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh në linjën e rregullt ndërqytetase Fushë Arrëz-Shkodër & kthim  ...

Vendim Nr. 38 datë 5.10. 2009 Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut...

      VENDIM       Nr. 38 date5.10. 2009       Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut Shkodër               V E N D...