2009

Vendim Nr. 7 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e orareve te nisjes ne linjen e...

V E N D I M Nr. 7 datë 24.02.2009                                                         MBI MIRATIMIN E ORAREVE TË NISJES NË LINJËN E TRANSPORTIT RRETHQYTETAS VAU DEJËS-SHKODËR VENDOSI     1.   Të miratojë këto orare e nisjeje:...

Vendim Nr. 12 datë 24.02.2009 Miratim fondi për bashkëpunim për financime të projekteve.

V E N D I M       Nr. 12 , datë 24.02.2009       Miratim fondi për bashkëpunim për financime të projekteve në kuadër të Programit të BE, IPA ndërkufitar me...

Vendim Nr. 18 datë 27.05.2009 Shtrim me çakull, në segmentin rrugor 2 Sh-Dukagjin

“ Mbi miratimin e fondit për sistemim , shtrim me çakull, në segmentin rrugor 2 Sh-Dukagjin” Këshilli i Qarkut Shkodër , në mbledhjen e tij të datës 27.05.2009, pasi dëgjoi materialin e...

Vendim Nr. 24 datë 27.05.2009 Mbi miratimin e linjës për transport udhëtarësh në linjën…

V E N D I M     Nr.24 datë 27.05.2009     Mbi miratimin e linjës për transport udhëtarësh në linjën e rregullt ndërqytetase  Koplik-Shkodër & kthim     VENDOSI    ...

Vendim Nr. 22 date 27.05.2009 Propozim per “Ndri i Kombit” Piktorit Kole Idromeno (pas...

VENDIM   Nr.22 date 27.05.2009   VENDOSI:   1. Të miratojë  propozimin e shoqatës  së piktorëve ”Kolë Idromeno ” për dhënien e titullit “Nderi i Kombit ” Kolë Idomenos duke ngarkuar Kryetarin e Këshillit...

Vendim Nr. 40 date 5.10. 2009 Për dhënie titulli “Nderi i Qarkut”

V E N D I M Nr 40 date5.10. 2009 Për  dhënie titulli “Nderi i Qarkut”           VENDOSI:   1.T’i akordojë Titullin e lartë  “Nderi i Qarkut” z.Eugenio CAMPO , diplomat karriere...

Vendim Nr. 26 datë27.05.2009 Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh…

V E N D I M       Nr. 26 datë27.05.2009       Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh në linjën e rregullt ndërqytetase Fushë Arrëz-Shkodër & kthim  ...

Vendim Nr. 9 date 24.02.2009 Propozim për shpallje Dëshmor i Atdheut.

VENDIM Nr 9 date 24.02.2009 Propozim për shpallje Dëshmor i Atdheut dhe njohjen e Statusit të Dëshmorit te Atdheut për të ndjerin Mati Ndoc Lukani ."     V E N D O S...

Vendim Nr. 6 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e distancave & kategorizim e rrugeve

VENDIM Nr. 6  datë 24.02.2009 MBI MIRATIMIN E DISTANCAVE & KATEGORIZIMIN E RRUGËVE NË LINJAT RRETHQYTETASE TË TRANSPORTIT TË ARSIMTARËVE & NXËNËSVE.                                 VENDOSI Të miratojë distancat & kategorizimin përkatës të...

Vendim Nr. 21 datë 27.05.2009 Për ndryshim fondi dhe Rregjistri të Parashkimeve Publike për...

V E N D I M   Nr. 21 , datë 27.05.2009   “Për ndryshim  fondi  dhe Rregjistri të Parashkimeve Publike për vitin 2009”   V E N D O S I :  ...