2009

Vendim Nr. 5 datë 24.02.2009 Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse

Vendim Nr. 5  datë 24.02.2009 Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse VENDOSI       1.   Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse:         Guri i Zi -...

Vendim Nr. 11 datë 24.02.2009 Mbi prononcimin për privatizimin e objekteve të Nd.M.Rr.R.Shk.

V E N D I M Nr. 11 , datë 24.02.2009 Mbi prononcimin për privatizimin e objekteve të Nd.M.Rr.Rurale Shkodër." 1. Të miratojë futjen në proces privatizimi të ndërtesës, ku sot...

Vendim Nr. 10 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh.

V E N D I M Nr. 10 , datë 24.02.2009 "Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh për dhënien e titullit "Nderi i Kombit " Deli Marashi."  VENDOSI:         1. Të miratojë ...

Vendim Nr. 38 datë 5.10. 2009 Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut...

      VENDIM       Nr. 38 date5.10. 2009       Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut Shkodër               V E N D...

Vendim Nr. 25 datë 27.05.2009 Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas…

V E N D I M       Nr. 25 datë 27.05.2009       Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas Bushat-Shkodër & kthim                                                             ...

Vendim Nr. 34, datë 05.10. 2009 Për ndryshimet e Rregjistrit të Parashkimeve Publike për...

V E N D I M Nr.34 , datë 05.10. 2009 Për ndryshimet e  Rregjistrit të Parashkimeve Publike për vitin 2009   V E N D O S I : Të...

Vendim Nr. 9 date 24.02.2009 Propozim për shpallje Dëshmor i Atdheut.

VENDIM Nr 9 date 24.02.2009 Propozim për shpallje Dëshmor i Atdheut dhe njohjen e Statusit të Dëshmorit te Atdheut për të ndjerin Mati Ndoc Lukani ."     V E N D O S...

Vendim Nr. 14 Datë 24.02. 2009 “Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara.

V E N D I M       Nr. 14 Datë 24.02. 2009   "Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara nga viti 2008"   V E N D O S I...

Vendim Nr. 19 datë 27.05.2009 Mbi përdorimin e Fondit Rezervë te QK për rast...

V E N D I M   Nr.19 datë 27.05.2009   “Mbi  përdorimin e  Fondit Rezervë   të  Këshillit të Qarkut Shkodër  për rast  emergjence”.     V E N D O S I :...

Vendim Nr. 6 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e distancave & kategorizim e rrugeve

VENDIM Nr. 6  datë 24.02.2009 MBI MIRATIMIN E DISTANCAVE & KATEGORIZIMIN E RRUGËVE NË LINJAT RRETHQYTETASE TË TRANSPORTIT TË ARSIMTARËVE & NXËNËSVE.                                 VENDOSI Të miratojë distancat & kategorizimin përkatës të...