2009

Vendim Nr. 8 datë 24.02.2009 “Mbi marrëveshjet e programet e bashkëpunimit me jashtë “

V E N D I M           Nr.8 , datë 24.02.2009       "Mbi marrëveshjet e programet e bashkëpunimit me jashtë ".           V E...

Vendim Nr. 9 date 24.02.2009 Propozim për shpallje Dëshmor i Atdheut.

VENDIM Nr 9 date 24.02.2009 Propozim për shpallje Dëshmor i Atdheut dhe njohjen e Statusit të Dëshmorit te Atdheut për të ndjerin Mati Ndoc Lukani ."     V E N D O S...

Vendim Nr. 5 datë 24.02.2009 Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse

Vendim Nr. 5  datë 24.02.2009 Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse VENDOSI       1.   Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse:         Guri i Zi -...

Vendim Nr. 7 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e orareve te nisjes ne linjen e...

V E N D I M Nr. 7 datë 24.02.2009                                                         MBI MIRATIMIN E ORAREVE TË NISJES NË LINJËN E TRANSPORTIT RRETHQYTETAS VAU DEJËS-SHKODËR VENDOSI     1.   Të miratojë këto orare e nisjeje:...

Vendim Nr. 2 datë24.02.2009 Mbi disa ndryshime në strukturën organike të administratës.

Vendim Nr. 2 datë24.02.2009 Mbi disa ndryshime në strukturën organike të administratës.

Vendim Nr. 11 datë 24.02.2009 Mbi prononcimin për privatizimin e objekteve të Nd.M.Rr.R.Shk.

V E N D I M Nr. 11 , datë 24.02.2009 Mbi prononcimin për privatizimin e objekteve të Nd.M.Rr.Rurale Shkodër." 1. Të miratojë futjen në proces privatizimi të ndërtesës, ku sot...

Vendim Nr. 4 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e orareve per transport udhetaresh ne linjen...

VENDOSI Të miratojë oraret si më poshtë: Nisja nga Kopliku : 07.30; 08.30; 09.30; 10.30; 11.30; 12.30. Kthimi nga Shkodra : 08.30; 09.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30. Për zbatimin e këtij...

Vendim Nr. 3 datë 24.02.2009 Për disa ndryshime ne nivelin e pagave të Nd/jes...

Vendim Nr. 3 datë 24.02.2009  Për disa ndryshime ne nivelin e pagave të Nd/jes R.M.Rr. Rurale. V E N D O S I   1.      Të miratojë disa ndryshime në nivelin e pagave ...

Vendim Nr. 22 date 27.05.2009 Propozim per “Ndri i Kombit” Piktorit Kole Idromeno (pas...

VENDIM   Nr.22 date 27.05.2009   VENDOSI:   1. Të miratojë  propozimin e shoqatës  së piktorëve ”Kolë Idromeno ” për dhënien e titullit “Nderi i Kombit ” Kolë Idomenos duke ngarkuar Kryetarin e Këshillit...

Vendim Nr. 10 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh.

V E N D I M Nr. 10 , datë 24.02.2009 "Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh për dhënien e titullit "Nderi i Kombit " Deli Marashi."  VENDOSI:         1. Të miratojë ...