Vendim nr. 31, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën in

0
   “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Shirokë” 

Vendim nr. 32, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

0
“Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Zues.”

Vendim nr. 33, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

0
  “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Shtoj i Vjetër”

Vendim nr. 34, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

0
   “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Dobrac 2.”

Vendim nr.35, 17.04.2008 “Miratim i Proces-Verbalit nr.3 i mbledhjes se K.Q Shkodër”

0
 “Miratim i Proces-Verbalit nr.3 i mbledhjes se  Këshillit të Qarkut Shkodër”

Vendim nr. 36, 17.04.2008 “Për miratim fondi për Rilevim Topografik”

0
Vendim nr. 36, 17.04.2008 “Për miratim fondi për Rilevim Topografik”

Vendim nr. 37, 25.07.2008 “Miratim i Proces-Verbalit nr.4 i mbledhjes se K.Q Shkodër”

0
“Miratim i Proces-Verbalit nr.4 i mbledhjes se  Këshillit të Qarkut Shkodër”

Vendim nr. 38, 25.07.2008 “Mbi nxjerrjen jashtë përdorimi te inventarit te imët dhe AQT...

0
   “Mbi nxjerrjen jashtë përdorimi te inventarit te imët dhe AQT për Këshillit të Qarkut Shkodër dhe Nd/R.Rr.M.Shkoder” V E N D O S...

Vendim nr. 39, 25.07.2008 “Për ndryshimin e pikës 1 te Vendimit te Këshillit të...

0
“Për ndryshimin e pikës 1 te Vendimit te Këshillit të Qarkut Shkodër nr 15 date 15.02.2008 mbi vendosjen e kuotës se anëtarësisë. ” V...

Vendim nr. 40, 25.07.2008 “Për dhënie ndihme e menjëhershme nga fondi rezerve i K.Q....

0
 V E N D O S I :  1. Ndihma e dhene punojësve te aksidenturar te perballohet nga Fondi i Rezerve  i Keshillit te...