Vendim nr. 34, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

   “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Dobrac 2.”

Vendim nr. 46, 05.11.2008 “Transferim fondi per paga ne ndermarrjen R.Rr.Rurale Shkoder

      V E N D O S I :    1.- Të bëhet transferim fondi nga Granti planifikuar i vitit 2008 të...

Vendim nr. 52, dt. 05.11.2008 “Per ratifikimin e marreveshjeve dhe prog. me jashte”

V E N D O S I:  1.    Të ratifikojë marrëveshjet dhe programet e bashkëpunimit me jashtë te administratës se këshillit të Qarkut Shkodër....

Vendim nr. 68, dt. 31.12.2008 “Mbi normativat”

Mbi normativat e përdorimit të karburantit, gomave, vajit për automjetet e Këshillit të Qarkut për Vitin 2009   V E N D O S I:...

Vendim nr. 42, 25.07.2008 “Mbi miratimin e dy orareve shtese për transport udhëtaresh”

“Mbi miratimin e dy orareve shtese për transport udhëtaresh ne linjën e rregullt rrethqytetëse Shkodër- Vau-Dejës” VENDOSI :  1.Të miratojë 2 (dy) oraret shtesë...

Vendim nr. 55, dt. 05.11.2008 “Per botimin e librit Dukagjini ne fokus”

 V E N D O S I : Të miratojë fondin prej 200 000 (dyqindmijë) lekë, nga të Ardhurat e Këshillit të Qarkut...

Vendim nr. 65, dt. 30.12.2008 “Mbi miratimin e paketës fiskale të vitit 2009 për...

V E N D O S I : 1-Të miratojë keto Tarifa  Shërbimesh  në Këshillin e Qarkut  Shkodër , për shërbimet që do të...

Vendim nr.35, 17.04.2008 “Miratim i Proces-Verbalit nr.3 i mbledhjes se K.Q Shkodër”

 “Miratim i Proces-Verbalit nr.3 i mbledhjes se  Këshillit të Qarkut Shkodër”

Vendim nr. 51, dt. 05.11.2008 “Per zhvendosjen e monumentit te 5 Heronjve”

Vendim nr. 51, dt. 05.11.2008 "Per zhvendosjen e monumentit te 5 Heronjve"

Vendim nr.5, 15.03.08 “Për Strukturën e Administratës së K.Q.Shkodër për vitin 2008”

Vendim nr.5, 15.03.08 "Për Strukturën e Administratës së K.Q.Shkodër për vitin 2008"