Vendim nr.18, 15.03.08 “Mbi përdorimin e transfertës së pakushtëzuar B për projektin e Dukagjin

Vendim nr.18, 15.03.08 "Mbi përdorimin e transfertës së pakushtëzuar B për projektin e Dukagjin

Vendim nr. 69, dt. 31.12.2008 “Për ndryshim të destinacionit të fondit”

      V E N D O S I :   1. Të ndryshojë destinacionin e fondit 300 000 lekë të parashikuar në Vendimin...

Vendim nr. 45, 25.07.2008 “Miratim fondi për vlerësimin e 3 vendeve te para për...

“Miratim fondi për vlerësimin e 3(tre)  vendeve te para për fish projektet me te mira”  V E N D O S I : 1....

Vendim nr.14, 15.03.08 “Mbi veprimtarinë ekonomiko-financiare të K.Q.Shkodër për vitin 2007”

Vendim nr.14, 15.03.08 "Mbi veprimtarinë ekonomiko-financiare të K.Q.Shkodër për vitin 2007"

Vendim nr. 42, 25.07.2008 “Mbi miratimin e dy orareve shtese për transport udhëtaresh”

“Mbi miratimin e dy orareve shtese për transport udhëtaresh ne linjën e rregullt rrethqytetëse Shkodër- Vau-Dejës” VENDOSI :  1.Të miratojë 2 (dy) oraret shtesë...

Vendim nr. 67, dt. 31.12.2008 “Mbi Strukturën Organike të Administratës së K.Q Shkoder”

V E N D O S I : 1. Të miratojë strukturën organike te administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009 me...

Vendim nr. 51, dt. 05.11.2008 “Per zhvendosjen e monumentit te 5 Heronjve”

Vendim nr. 51, dt. 05.11.2008 "Per zhvendosjen e monumentit te 5 Heronjve"

Vendim nr.22, 15.03.08 “Për rregulloren e re të funksionimit të K.Q.Shkodër”

Vendim nr.22, 15.03.08 "Për rregulloren e re të funksionimit të K.Q.Shkodër"

Vendim nr. 54, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e shpenzimeve per perkthimin e brosh.guide mbi...

V E N D O S I :  Te miratojë përdorimin e  fondit prej 150 000 ( njëqind e pesëdhjetë mijë)...

Vendim nr. 36, 17.04.2008 “Për miratim fondi për Rilevim Topografik”

Vendim nr. 36, 17.04.2008 “Për miratim fondi për Rilevim Topografik”