2008

Vendim nr. 69, dt. 31.12.2008 “Për ndryshim të destinacionit të fondit”

      V E N D O S I :   1. Të ndryshojë destinacionin e fondit 300 000 lekë të parashikuar në Vendimin e Këshillit të Qarkut Shkodër  Nr. 53, datë 05.11.2008, në...

Vendim nr. 39, 25.07.2008 “Për ndryshimin e pikës 1 te Vendimit te Këshillit të...

“Për ndryshimin e pikës 1 te Vendimit te Këshillit të Qarkut Shkodër nr 15 date 15.02.2008 mbi vendosjen e kuotës se anëtarësisë. ” V E N D O S I :   1. Në paketën...

Vendim nr. 54, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e shpenzimeve per perkthimin e brosh.guide mbi...

V E N D O S I :  Te miratojë përdorimin e  fondit prej 150 000 ( njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë nga te Ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkodër të...

Vendim nr. 32, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

“Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Zues.”

Vendim nr.5, 15.03.08 “Për Strukturën e Administratës së K.Q.Shkodër për vitin 2008”

Vendim nr.5, 15.03.08 "Për Strukturën e Administratës së K.Q.Shkodër për vitin 2008"

Vendim nr. 59, dt. 05.11.2008 “Për shpallje Dëshmor i Atdheut”

V E N D O S I : 1. T’i miratojë shpalljen Dëshmor i Atdheut dhe njohjen e Statusit të Dëshmorit të     Atdheut për të ndjerin Pëllumb Nikollë Pëllumbaj, ”Martir i Demokracisë”, duke...

Vendim nr.8, 15.03.08 “Për aprovim orare linjash autobusi Shkodër- Koplik”

Vendim nr.8, 15.03.08 "Për aprovim orare linjash autobusi Shkodër- Koplik"

Vendim nr. 43, 25.07.2008 “Kriteret për dhënien e titujve te Këshillit të Qarkut Shkodër”

   VENDOSI: 1.Të miratojë  këto kritere për dhënien e Titullit të Qarkut “Nderi i Qarkut ” dhe “Mirënjohja e Qarkut ” të cilët akordohen nga Këshilli i Qarkut Shkodër si  më poshtë:  ·         kërkesën...

Vendim nr.18, 15.03.08 “Mbi përdorimin e transfertës së pakushtëzuar B për projektin e Dukagjin

Vendim nr.18, 15.03.08 "Mbi përdorimin e transfertës së pakushtëzuar B për projektin e Dukagjin