2007

Vendim Nr. 40 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale Dobraç 1 në Komunën...

V E N D I M   Nr 40 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Dobrac 1, me sipërfaqe 125.06 ha, në Komunën Rrethina....

Vendim Nr. 39 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit te zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 39 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Muriqan, me sipërfaqe 38.09 ha, në Komunën Ana e...

Vendim Nr. 38 date 15.11.2007 Për miratimin e zones informale Shkodra 1 me sipërfaqe...

V E N D I M   Nr 38 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të zonës Nr.1, me sipërfaqe 288.07 ha, në Bashkinë Shkodër.  ...

Vendim Nr. 37 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale te fshatit Oblikë e...

V E N D I M   Nr 37 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Oblike, me sipërfaqe 19.05 ha, në Komunën Ana e...

Vendim Nr. 36 date 15.11.2007 Mbi disa trasferime fondesh te buxhetit te vitit 2007...

Vendim Nr. 36 date 15.11.2007 Mbi disa trasferime fondesh te buxhetit te vitit 2007 për Nd.R.M.Rr.R

Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007...

Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007 të K.Q.Shkoder

Vendim Nr. 34 date 15.11.2007 Mbi shtesën e trasfertës së pakushtëzuar për efekt të...

Vendim Nr. 34 date 15.11.2007 Mbi shtesën e trasfertës së pakushtëzuar për efekt të taksës..

Vendim Nr. 33 date 15.11.2007 Për miratimin e “Rregullores së funksionimit të administratës

Vendim Nr. 33 date 15.11.2007 Për miratimin e “Rregullores së funksionimit të administratës

Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në...

Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në Qark

Vendim Nr. 31 date 15.11.2007 Për ribotimin e albumit “Shkodra vlerat tingëlluese”.

Vendim Nr. 31 date 15.11.2007 Për ribotimin e albumit “Shkodra vlerat tingëlluese”.