2007

Vendim Nr. 50 date 15.11.2007 Për shlyerjen e kuotizacionit për pjesëmarrjen në Asamblenë Rajon

V E N D I M   Nr 50 datë 15.11.2007   Për shlyerjen e kuotizacionit për pjesemarrje në Asamblenë Rajonale të Evropës ” .   VENDOSI:   1. Nga të ardhurat e Këshillit...

Vendim Nr. 49 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 49 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Barbullush, me sipërfaqe 99.5 ha, në Komunën Bushat.  ...

Vendim Nr. 48 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale te fshatit...

V E N D I M   Nr 48 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Rrenc, me sipërfaqe 56.86 ha, në Komunën Guri i...

Vendim Nr. 47 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonave informale Vau dejës...

V E N D I M   Nr 47 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Vau – Dejes 2, me sipërfaqe 30.5 ha, në...

Vendim Nr. 46 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale Bahçallek me sipërfaqe 46.0...

V E N D I M   Nr 46 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Bahcallek, me sipërfaqe 46.0 ha, në Bashkinë Shkoder.  ...

Vendim Nr. 45 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale të fshatit Shtoj i...

V E N D I M   Nr 45 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Shtoj i Ri, me sipërfaqe 105.72 ha, në Komunën...

Vendim Nr. 44 date 15.11.2007 Për caktimin e zones informale të Vau Dejës 1...

V E N D I M   Nr 44 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Vau – Dejes 1, me sipërfaqe 44.45 ha, në...

Vendim Nr. 43 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale të fshatit Grudë e...

V E N D I M   Nr 43 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Grude e Re, me sipërfaqe 141.7 ha, në Komunën...

Vendim Nr. 42 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale Golem të...

V E N D I M   Nr 42 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Golem, me sipërfaqe 195.65 ha, në Komunën Rrethina.  ...

Vendim Nr. 41 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 41 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Juban, me sipërfaqe 72.68 ha, në Komunën Gur i...