2007

Vendimi Nr. 22 i datës 20. 08. 2007 Për krijimin e Komisionit të Ndarjes...

Vendimi Nr. 22 i datës 20. 08. 2007 Për krijimin e Komisionit të Ndarjes së Tokës.

V E N D I M Nr 62 datë 11.12.2007

V E N D I M       Nr 62 datë 11.12.2007       Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër          ...

Vendim Nr. 46 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale Bahçallek me sipërfaqe 46.0...

V E N D I M   Nr 46 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Bahcallek, me sipërfaqe 46.0 ha, në Bashkinë Shkoder.  ...

Vendimi Nr. 9 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Organike të Nd.Mirëmbajtjes së...

Vendimi Nr. 9 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Organike të Nd.Mirëmbajtjes së Rr

Vendim Nr. 31 date 15.11.2007 Për ribotimin e albumit “Shkodra vlerat tingëlluese”.

Vendim Nr. 31 date 15.11.2007 Për ribotimin e albumit “Shkodra vlerat tingëlluese”.

Vendimi Nr. 4 i datës 06. 08. 2007 Për zgjedhjen e Kryesisë së Këshillit...

Vendimi Nr. 4 i datës 06. 08. 2007 Për zgjedhjen e Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendim Nr. 50 date 15.11.2007 Për shlyerjen e kuotizacionit për pjesëmarrjen në Asamblenë Rajon

V E N D I M   Nr 50 datë 15.11.2007   Për shlyerjen e kuotizacionit për pjesemarrje në Asamblenë Rajonale të Evropës ” .   VENDOSI:   1. Nga të ardhurat e Këshillit...

Vendimi Nr. 3 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetari të Këshillit të...

Vendimi Nr. 3 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetari të Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007...

Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007 të K.Q.Shkoder

Vendimi Nr. 8 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Komisioneve të Këshillit...

Vendimi Nr. 8 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Komisioneve të Këshillit të Qarkut Shkodër.