2007

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të...

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të ardhurave të K. Q. Shkoder

Vendim Nr. 49 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 49 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Barbullush, me sipërfaqe 99.5 ha, në Komunën Bushat.  ...

Vendim Nr. 45 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale të fshatit Shtoj i...

V E N D I M   Nr 45 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Shtoj i Ri, me sipërfaqe 105.72 ha, në Komunën...

V E N D I M Nr 62 datë 11.12.2007

V E N D I M       Nr 62 datë 11.12.2007       Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër          ...

Vendimi Nr. 3 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetari të Këshillit të...

Vendimi Nr. 3 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetari të Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007...

Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007 të K.Q.Shkoder

Vendim Nr. 52 date 11.12.2007 Për organizimin e konferencës “për mbjelljen e Vreshtave ne...

V E N D I M   Nr 52 datë 11.12.2007   Për organizimin e konferencës “Për mbjelljen e Vreshtave në llojin e rrushit Kallmet në territorin e Qarkut  Shkodër” .   VENDOSI:  ...

Vendim Nr. 29 date 15.11.2007 Mbi ristruksturimin e zyrës se mbledhjeve për komisionet e...

Vendim Nr. 29 date 15.11.2007 Mbi ristruksturimin e zyrës se mbledhjeve për komisionet e Këshillit,KRRT së ,dhe KMT Qarkut.

Vendim Nr. 47 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonave informale Vau dejës...

V E N D I M   Nr 47 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Vau – Dejes 2, me sipërfaqe 30.5 ha, në...

Vendimi Nr. 12 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Këshillit Teknik te...

Vendimi Nr. 12 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Këshillit Teknik te KRRT-së së Qarkut Shkoder