2007

Vendim Nr. 33 date 15.11.2007 Për miratimin e “Rregullores së funksionimit të administratës

Vendim Nr. 33 date 15.11.2007 Për miratimin e “Rregullores së funksionimit të administratës

Vendim Nr. 51 date 15.11.2007 Për pjesëmarrjen e K.Q.Shkodër si anëtarë me të drejta...

V E N D I M   Nr 51 datë 15.11.2007   Për pjesëmarrjen e Këshillit të Qarkut  Shkodër si anëtar me të dreja të plota në Eurajonin Adriatik” .   VENDOSI:    ...

Vendim Nr. 43 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale të fshatit Grudë e...

V E N D I M   Nr 43 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Grude e Re, me sipërfaqe 141.7 ha, në Komunën...

Vendim Nr. 49 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 49 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Barbullush, me sipërfaqe 99.5 ha, në Komunën Bushat.  ...

Vendim Nr. 34 date 15.11.2007 Mbi shtesën e trasfertës së pakushtëzuar për efekt të...

Vendim Nr. 34 date 15.11.2007 Mbi shtesën e trasfertës së pakushtëzuar për efekt të taksës..

Vendimi Nr. 14 i datës 20. 08. 2007 Për shpërblimin e anëtarëve të KRRT-së...

Vendimi Nr. 14 i datës 20. 08. 2007 Për shpërblimin e anëtarëve të KRRT-së së Qarkut Shkoder

Vendim Nr. 45 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale të fshatit Shtoj i...

V E N D I M   Nr 45 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Shtoj i Ri, me sipërfaqe 105.72 ha, në Komunën...

Vendim Nr. 46 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale Bahçallek me sipërfaqe 46.0...

V E N D I M   Nr 46 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Bahcallek, me sipërfaqe 46.0 ha, në Bashkinë Shkoder.  ...

Vendim Nr. 26 date 27.08.2007 Për dhënien e titullit “Nderi i Qarkut” per Z....

Vendim Nr. 26 date 27.08.2007 Për dhënien e titullit “Nderi i Qarkut” per Z. Mohamed El Ëaei.

Vendim Nr. 36 date 15.11.2007 Mbi disa trasferime fondesh te buxhetit te vitit 2007...

Vendim Nr. 36 date 15.11.2007 Mbi disa trasferime fondesh te buxhetit te vitit 2007 për Nd.R.M.Rr.R