2007

Vendim Nr. 49 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 49 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Barbullush, me sipërfaqe 99.5 ha, në Komunën Bushat.  ...

Vendim Nr. 51 date 15.11.2007 Për pjesëmarrjen e K.Q.Shkodër si anëtarë me të drejta...

V E N D I M   Nr 51 datë 15.11.2007   Për pjesëmarrjen e Këshillit të Qarkut  Shkodër si anëtar me të dreja të plota në Eurajonin Adriatik” .   VENDOSI:    ...

Vendim Nr. 41 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 41 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Juban, me sipërfaqe 72.68 ha, në Komunën Gur i...

Vendimi Nr. 15 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së pagesës...

Vendimi Nr. 15 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së pagesës së telefonisë celulare

Vendim Nr. 54 date 11.12.2007 Mbi vendosjen e rojeve për ruajtjen e Ndërtesës se...

V E N D I M   Nr 54 datë 11.12.2007   Mbi vendosjen e rojeve për ruajtjen e Ndërtesës së Këshillit të Qarkut Shkodër si dhe të zyrës së Informacionit Turistik në Shirokë...

Vendim Nr. 38 date 15.11.2007 Për miratimin e zones informale Shkodra 1 me sipërfaqe...

V E N D I M   Nr 38 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të zonës Nr.1, me sipërfaqe 288.07 ha, në Bashkinë Shkodër.  ...

Vendimi Nr. 18 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e kuotës së anëtarësisë...

Vendimi Nr. 18 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e kuotës së anëtarësisë së Komunave, Bashk

Vendim Nr. 42 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale Golem të...

V E N D I M   Nr 42 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Golem, me sipërfaqe 195.65 ha, në Komunën Rrethina.  ...

Vendim Nr. 56 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te...

V E N D I M   Nr 56 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit pëer caktimin e kufirit të zonës informale Kuc, me sipërfaqe 26 ha, në Komunen Guri i Zi.  ...

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së...

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së K.Q. Shkoder