2007

V E N D I M Nr 62 datë 11.12.2007

V E N D I M       Nr 62 datë 11.12.2007       Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër          ...

Vendim Nr. 59 date 11.12.2007 Për miratimin e rregullores së Këshillit Teknik të Dep....

V E N D I M   Nr 59 datë 11.12.2007   Për miratimin e Rregullores së Këshillit e Teknik të Departamentit të Urbanistikës  në Qarkun Shkodër     VENDOSI:     Të...

Vendim Nr. 57 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te...

V E N D I M   Nr 57 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Shkodra 3, me sipërfaqe 48.13 ha, në Bashkinë Shkodër....

Vendim Nr. 53 date 11.12.2007 Për blerjen e 1(një) autoveture për nevoja te Këshillit...

V E N D I M   Nr 53 datë 11.12.2007   Për blerjen e 1(një) autoveturë për nevoja të Këshillit të Qarkut Shkodër .   VENDOSI:     1. Të miratojë  përdorimin e...

Vendim Nr. 54 date 11.12.2007 Mbi vendosjen e rojeve për ruajtjen e Ndërtesës se...

V E N D I M   Nr 54 datë 11.12.2007   Mbi vendosjen e rojeve për ruajtjen e Ndërtesës së Këshillit të Qarkut Shkodër si dhe të zyrës së Informacionit Turistik në Shirokë...

Vendim Nr. 58 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te...

V E N D I M   Nr 58 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Curke (Nenshat), me sipërfaqe 16,7 ha, në Komunën Hajmel....

Vendim Nr. 55 date 11.12.2007 Për krijimin e Komisionit te shqyrtimit te Kërkesave për...

V E N D I M   Nr 55 datë 11.12.2007   Për krijimin e Komisionit të shqyrtimit të kërkesave për pensione të posacme shtetërore.   VENDOSI:     1. Të miratojë  krijimin e...

Vendim Nr. 52 date 11.12.2007 Për organizimin e konferencës “për mbjelljen e Vreshtave ne...

V E N D I M   Nr 52 datë 11.12.2007   Për organizimin e konferencës “Për mbjelljen e Vreshtave në llojin e rrushit Kallmet në territorin e Qarkut  Shkodër” .   VENDOSI:  ...

Vendim Nr. 60 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të...

V E N D I M   Nr 60 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Hot i Ri, me sipërfaqe 98.19 ha, në Komunën...

Vendim Nr. 51 date 15.11.2007 Për pjesëmarrjen e K.Q.Shkodër si anëtarë me të drejta...

V E N D I M   Nr 51 datë 15.11.2007   Për pjesëmarrjen e Këshillit të Qarkut  Shkodër si anëtar me të dreja të plota në Eurajonin Adriatik” .   VENDOSI:    ...