PROJEKTDOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022

0
SHKARKO - PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022

Shkoder

0

Sektoret

0
Përgjegjësi i Sektorit kontrollon punën ne Sektorin përkatës dhe ndjek realizimin e planit te punës Ndërmarrja mban linje me përgjegjësit e grupeve dhe...

Inspektoriati i Mbrojtjes se Tokës

0
Inspektoriati i Mbrojtjes se Tokës