Shkoder

Sektoret

Përgjegjësi i Sektorit kontrollon punën ne Sektorin përkatës dhe ndjek realizimin e planit te punës Ndërmarrja mban linje me përgjegjësit e grupeve dhe...

Inspektoriati i Mbrojtjes se Tokës

Inspektoriati i Mbrojtjes se Tokës

Sektori i kadastrës

Sektori i kadastrës