Turizmi

 Vizioni i Këshillit të Qarkut Shkodër në fushën e turizmit  Këshilli i Qarkut Shkodër  ka qënë dhe vazhdon të jetë i përfshirë në përcaktimin e   politikave, në planifikimin dhe zhvillimin e  turizmit, menaxhim mjedisor dhe atë të   destinacionit, të adoptuara këto për kërkesat lokale dhe rajonale. Roli dhe angazhimi i  Këshillit të Qarkut, për të reflektuar kërkesat dhe domethënien e turizmit në ekonominë  lokale, është gjithnjë në rritje dhe po luan një rol të fortë në menaxhimin e turizmit,  megjithëse sektori privat është ai që ka rolin kryesor në zhvillimin e  strukturave dhe  sherbimeve komerciale të turizmit. Vizioni i Këshillit të Qarkut Shkodër:  Krijimi i rajonit si produkt turistik tërheqës dhe i promovueshëm.  Për më shumë kliko:  

  Informacion për turistet   Plane zhvillimi te turizmit   Resurset   Itinerare turistike   Sherbime   Fotografi   Botime   Lidhje

Shtëpi pritëse

Shtëpi pritëse

Fotografi

Fotografi

Strategjia e qarkut

Strategjia e qarkut

Pikat e hyjres

Pikat e hyrjes në Qarkun Shkodër Me avion I vetmi aeroport ndërkombëtar i vendit është Aeroporti “ Nënë Tereza “ (www.tirana-airport.com.al), 88 km nga Shkodra. Lidhjet kryesore janë me Italinë, Austrinë, Gjermaninë, Greqinë...

Resurset natyrore

Në fondin e Monumenteve të Natyrës të vendin tonë listohen 697 objekte natyrore, me vlera të veçanta e të papërsëritshme shkencore, ekologjike, por dhe kulturore e historike. Në bazë të ligjit, Monument Natyre...

Sistemi bankar dhe financiar/ Kompanitë e sigurimeve

Sistemi bankar dhe financiar/ Kompanitë e sigurimeve

Strategjia kombetare

Strategjia kombëtare

Links

Hotel Colosseo Hotel Valz www.mtkrs.gov.al www.albaniantourism.com www.albania-hotel.com www.tourismalbania.com www.albanian.com www.infoshkodra.com www.inyourpocket.com www.shkoder.net www.shkodraonline.com www.kelmend.info www.velipoja.com www.hotelpuka.com.al 

Resurset

Në këtë rubrikë do të njiheni me resurset e larmishme natyrore dhe kulturore të qarkut të Shkodrës  Për më shumë kliko: Resurset natyrore Resurset kulturore

Plane veprimi lokale

      Plane veprimi lokale