Home Strategjia Veprimtari

Veprimtari

Në këtë rubrikë do të njiheni me veprimtaritë e realizuara me mbështetjen e Këshillit të Qarkut, të cilat kanë si qëllim të ndihmojnë në hartimin e strategjisë së  qarkut në tërësi si dhe të zonave apo sektorëve të veçantë te tij, si dhe promovimin e resurseve natyrore, ekonomike dhe kulturore të qarkut.Për më shumë kliko: