Strategjia

Krijimi i besimit ne institucionet europiane fillon me rajonet

Bruksel, 19 Mars 2009-03-21 Nje studim i koheve te fundit te Eurobarometrit  sugjeron qe autoritetet rajonale dhe lokale jane nivelet me te besueshme te qeverisjes qe sollen ne kohen e sakte  nje strukture...

Prof. Dr. Heinz Schrumpf, Një politike moderne rajonale dhe agjencitë e zhvillimit ekonomik

1. HyrjeNë vitin 2007, qeveria shqiptare prezantoi një draft për politikën e ardhshme rajonale.Në përgjithësi tregohej nevoja për të krijuar një strukture rajonale të përputhshme me BE-në dhe një sistem planifikimi në akordancë me...

Takime me donatorë

Takim datë 25 Shkurt 2008 Takim datë 29 Maj 2008 Takim datë 28 Korrik 2008

Konferenca

Konferenca DUKAGJINI NE FOKUS Fjala e hapjes, kryetari i Keshillit te Qarkut Shkoder Z. Astrit Bushati, deputet Temat e prezantuara ne ketë konference: 1. Zhvillimi i Turizmit dhe agroturizmit ne zonen e Dukagjinit 2....

Te dhena

Në këtë rubrikë do të njiheni me të dhënat gjeografike, historike, ekonomike dhe kulturore nga Qarku i Shkodrës, të mbledhura dhe përpunuara nga individë, shoqata, agjenci, të cilat do të shërbejnë për hartimin e...