Njoftime

NJOFTIM DREJTUAR: SHERBIMIT KOMBETAR TE PUNESIMIT

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR Nr______prot​​​​​​​​ Shkodër më 01/06/2018 NJOFTIM DREJTUAR: SHERBIMIT KOMBETAR TE PUNESIMIT TIRANE Në përfundim të afateve të aplikimit për proçedutën e lëvizjes paralele per pozicionin e Specialistit ne Drejtorine e Administrimit te Mbrojtes se Tokes Keshilli...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL ...

SHPALLJE  PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të Ligjit Nr.152/2013 datë30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen...