Intervista me goje-specialist D.A.MT. Keshilli i Qarkut Shkoder

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR Nr____prot Shkodër më __/__/2018 SHERBIMIT KOMBETAR TE PUNESIMIT TIRANE SEKTORIT TE ADMINISTRIMIT IT KETU NJOFTIM Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, neni 22...

NJOFTIM DREJTUAR: SHERBIMIT KOMBETAR TE PUNESIMIT

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR Nr______prot​​​​​​​​ Shkodër më 01/06/2018 NJOFTIM DREJTUAR: SHERBIMIT KOMBETAR TE PUNESIMIT TIRANE Në përfundim të afateve të aplikimit për proçedutën e lëvizjes paralele per pozicionin e...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL ...

SHPALLJE  PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të Ligjit Nr.152/2013 datë30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”...