Kryetari

Në këtë rubrikë mund të gjeni informacion për Kryetarin e Këshillit të Qarkut Shkodër: Zgjedhja, kompetencat Kurrikulum Fjale  

Election and competences

Election and competences of the Regional Council of Shkoder Election: The Regional Council of Shkoder consists of 65 members. Mayors of Municipalities, which are included in Shkodra Region, are directly members. After the establishment...