Kryetari

Në këtë rubrikë mund të gjeni informacion për Kryetarin e Këshillit të Qarkut Shkodër: Zgjedhja, kompetencat Kurrikulum Fjale  

Gjovalin KOLOMBI – Diskutim në Takimin e Grupit të Punës për Ballkanin

      Kryetar i Këshillit të Qarkut Shkodër (Shqipëri) Bruksel, 13.11.2008 I nderuar Z.Jos Chabert, Kryetar i Grupit te punës për Ballkanin Përendimor I nderuar Z.Ferdinand Poni, Zv/Minister Të nderuar kryetarë...

Gjovalin KOLOMBI – Fjala në takimin e tretë me donatoret më 28.07.08

      Të nderuar zonja dhe zoterinjë, Mirësevini në takimin e tretë kooordinues të Organizatave Donatore dhe Agjensive te Zhvillimit që kanë mbështetur dhe mbështesin Qarkun e Shkodrës. Më lejoni...

Gjovalin KOLOMBI – Fjala në Panairin rajonal

      Shkoder,me 26.04.08 I nderuar Z.Ministër i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Të nderuar Z.Deputëtë I nderuar Z.Prefekt I nderuar Z.Kryetar i Bashkisë Shkodër I nderuar Z.Konsull i Italisë në Shkodër...

Gjovalin KOLOMBI – Fjala ne takimin e parë me Donatorët

25.02.2008 Të nderuar pjesëmarrës Fillimisht dua t’ju falënderoj për gatishmërin tuaj për të marrë pjesë në këtë takim konsultativ lidhur me bashkëpunimin e pritshëm për hartimin dhe zbatimin e Strategjisë së Zhvillimit të...

Curriculum vitae

Greta BARDELI (Gjoni) c.v.Kryetare e Këshillit të Qarkut Shkodër- Arsimi i Lartë në JurisprudencëUniversiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër- Master i nivelit të dytëE drejta ndërkombëtare private- Pedagoge në fakultetin e drejtësisëUniversiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër- Aktualisht...

C.V.

Greta BARDELI (Gjoni) c.v.Kryetare e Këshillit të Qarkut Shkodër- Arsimi i Lartë në JurisprudencëUniversiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër- Master i nivelit të dytëE drejta ndërkombëtare private- Pedagoge në fakultetin e drejtësisëUniversiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër- Aktualisht...

Curriculum vitae

CV OF THE PRESIDENT OF REGIONAL COUNCIL OF SHKODRA MRS.GRETA BARDELI

Election and competences

Election and competences of the Regional Council of Shkoder Election: The Regional Council of Shkoder consists of 65 members. Mayors of Municipalities, which are included in Shkodra Region, are directly members. After the establishment...

Zgjedhja, kompetencat

Zgjedhja dhe Kompetencat e Kryetarit te Keshillt te Qarkut. Zgjedhja: Në mbledhjen e tij të parë të këshilli i qarkut i dalë nga zgjedhjet: a) zgjedh komisionin e mandateve, i cili verifikon mandatet e...