Kryetari

Në këtë rubrikë mund të gjeni informacion për Kryetarin e Këshillit të Qarkut Shkodër: Zgjedhja, kompetencat Kurrikulum Fjale  

Zgjedhja, kompetencat

Zgjedhja dhe Kompetencat e Kryetarit te Keshillt te Qarkut. Zgjedhja: Në mbledhjen e tij të parë të këshilli i qarkut i dalë nga zgjedhjet: a) zgjedh komisionin e mandateve, i cili verifikon mandatet e...

Curriculum vitae

CV OF THE PRESIDENT OF REGIONAL COUNCIL OF SHKODRA MRS.GRETA BARDELI

Election and competences

Election and competences of the Regional Council of Shkoder Election: The Regional Council of Shkoder consists of 65 members. Mayors of Municipalities, which are included in Shkodra Region, are directly members. After the establishment...

Curriculum vitae

Greta BARDELI (Gjoni) c.v.Kryetare e Këshillit të Qarkut Shkodër- Arsimi i Lartë në JurisprudencëUniversiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër- Master i nivelit të dytëE drejta ndërkombëtare private- Pedagoge në fakultetin e drejtësisëUniversiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër- Aktualisht...

Gjovalin KOLOMBI – Fjala ne takimin e parë me Donatorët

25.02.2008 Të nderuar pjesëmarrës Fillimisht dua t’ju falënderoj për gatishmërin tuaj për të marrë pjesë në këtë takim konsultativ lidhur me bashkëpunimin e pritshëm për hartimin dhe zbatimin e Strategjisë së Zhvillimit të...

Maxhid CUNGU – Bologna

      L’innovazione in Albania Le ricerche per l’innovazione stano tenendo il posto principale per quanto riguarda al contributo in occupazione e crescita economica in tutto il mondo. La globalizzazione, i cui effetti...

Maxhid CUNGU – Brussels, 26 06 2014

      Conference “EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region and Synergies with the EU Direct Funding Programmes” organised by Molise Region in the framework of AdriGov Project, in Brussels. ...

Fjala pershendetese e Kryetarit te Keshillit te Qarkut Shkoder z. Maxhid Cungu mbajtur ne...

      Te nderuar drejtues dhe përfaqësueses të njësive vendore dhe institucioneve Te nderuar prof. Zagato e prof.ssa De Vito Ne emër të Këshillit te Qarkut Shkodër shpreh kenaqesine që në kuadër të Projektit AdriGov,...

Maxhid CUNGU – Strategjia e Bashkimit Europian per Rajonin Adriatiko Jonian

      Qershor 2014 Rendesia e Strategjise EUSAIR dhe mbështetja me fonde per projektet midis qarqeve Strategjia e Bashkimit Europian per Rajonin Adriatiko/Jonian EUSAIR eshte nje instrument koerent dhe i rëndësishëm per...