Kryetari

Në këtë rubrikë mund të gjeni informacion për Kryetarin e Këshillit të Qarkut Shkodër: Zgjedhja, kompetencat Kurrikulum Fjale  

Zgjedhja, kompetencat

Zgjedhja dhe Kompetencat e Kryetarit te Keshillt te Qarkut. Zgjedhja: Në mbledhjen e tij të parë të këshilli i qarkut i dalë nga zgjedhjet: a) zgjedh komisionin e mandateve, i cili verifikon mandatet e...

Curriculum vitae

CV OF THE PRESIDENT OF REGIONAL COUNCIL OF SHKODRA MRS.GRETA BARDELI

Curriculum vitae

Greta BARDELI (Gjoni) c.v.Kryetare e Këshillit të Qarkut Shkodër- Arsimi i Lartë në JurisprudencëUniversiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër- Master i nivelit të dytëE drejta ndërkombëtare private- Pedagoge në fakultetin e drejtësisëUniversiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër- Aktualisht...

Election and competences

Election and competences of the Regional Council of Shkoder Election: The Regional Council of Shkoder consists of 65 members. Mayors of Municipalities, which are included in Shkodra Region, are directly members. After the establishment...

Gjovalin KOLOMBI – Fjala ne takimin e parë me Donatorët

25.02.2008 Të nderuar pjesëmarrës Fillimisht dua t’ju falënderoj për gatishmërin tuaj për të marrë pjesë në këtë takim konsultativ lidhur me bashkëpunimin e pritshëm për hartimin dhe zbatimin e Strategjisë së Zhvillimit të...

Maxhid CUNGU – Bologna

      L’innovazione in Albania Le ricerche per l’innovazione stano tenendo il posto principale per quanto riguarda al contributo in occupazione e crescita economica in tutto il mondo. La globalizzazione, i cui effetti...

Maxhid CUNGU – Brussels

Dear participants, My name is Maxhid Cungu. I am the president of the region of Shkodra, Albania First of all I would like to thank the European Commission and the Committee of the Regions...

Maxhid CUNGU – Campobasso, 10/03/2014

Discorso Cari partner Cari partner del progetto " RURACT " Prima di tutto vorrei ringraziare il Presidente del Consiglio Regionale del Molise, dott. Vincenzo NIRO e il suo staff per l’organizzazione di questo...

Maxhid CUNGU – Brussels, 26 06 2014

      Conference “EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region and Synergies with the EU Direct Funding Programmes” organised by Molise Region in the framework of AdriGov Project, in Brussels. ...