Keshilli i Qarkut

Kjo rubrikë shërben për të paraqitur informacion   për zgjedhjen dhe kompetencat, përbërjen, kryesinë,  kryetarin, sekretarin, komisionet etj të Këshillit të  Qarkut Shkodër.   Për informacione më të detajuara ju mund të klikoni në   një nga opsionet e kësaj rubrike si:  Zgjedhja, Kompetenca Përberja Kryesia Kryetari Sekretari i Këshillit Komisionet Baza ligjore Rregullorja Vendimet Raporte