Vendimi Nr. 43 Për dhënien e titullit vendor të nderit _NDERI I QARKUT_ Pellumb Nikoll Pllumbi

59