Vendim Nr. 8 Mbi miratimin e përdorimit të fondeve të planifikuara të vitit 2016 për Këshillin e Qarkut Shkodër

255

 

 

SHARE