Vendim Nr. 7 Mbi miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2016

251

 

 

SHARE