Vendim Nr. 6. Mbi Miratimin e Përqindjes së Shpërblimit Mujor të Anëtarëve të Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër për Vitin 2016

261

 

 

SHARE