Vendim Nr. 5. Mbi Pagesën dhe Nivelin e pagave të shpërblimeve të zyrtarëve dhe punonjësve të administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër si rezultat i ristrukturimit

225

 

 

SHARE