SEKTORI JURIDIK, I BURIMEVE NJEREZORE, INFORMACIONIT, ZHVILLIMIT SOCIAL E TERRITORIAL

67