Vendim nr.8, 15.03.08 “Për aprovim orare linjash autobusi Shkodër- Koplik”

112

Vendim nr.8, 15.03.08 “Për aprovim orare linjash autobusi Shkodër- Koplik”