Vendim nr. 42, 25.07.2008 “Mbi miratimin e dy orareve shtese për transport udhëtaresh”

226

“Mbi miratimin e dy orareve shtese për transport udhëtaresh ne linjën e rregullt rrethqytetëse Shkodër- Vau-Dejës”

VENDOSI : 

1.Të miratojë 2 (dy) oraret shtesë për transport udhëtarësh me autobus në linjën Shkodër—Vau-Dejës—Shkodër. 

2.Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Transportit, Emergjencës   Civile & Rrugëve Rurale në Këshillin e Qarkut Shkodër, në bashkëpunim me   Bashkinë  Shkodër. 

3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë .

SHARE