Vendim nr. 34, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

214

   Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Dobrac 2.