Vendim nr. 33, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

266

  Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Shtoj i Vjetër