Vendim nr. 32, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

247

Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Zues.

SHARE