Vendim nr. 31, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën in

272

   Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Shirokë