Vendim nr. 30, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën info

115

Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Zogaj