Vendim nr. 29, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Koplik për zonën inform

236

Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Koplik për zonën informale, të emërtuar Koplik 1

SHARE