Curriculum vitae

207

Greta BARDELI (Gjoni) c.v.

Kryetare e Këshillit të Qarkut Shkodër

– Arsimi i Lartë në Jurisprudencë

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër

– Master i nivelit të dytë

E drejta ndërkombëtare private

– Pedagoge në fakultetin e drejtësisë

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër

– Aktualisht Kandidate për doktoraturë

         E drejta private

Angazhimi politik

– Anëtare e Këshillit te Bashkisë Shkodër

– Zëvendës Kryetare e Partisë DEMOKRATIKE,

QARKU SHKODER

Angazhimi ndërkombëtar

– Presidente e Task- Force për  EUSAIR

      CPMR  Konferenca periferike për mbrojtjen e zonave bregdetare të Europës

– Anëtare e Komitetit drejtues

          Eurorajoni Adritiko Jonian     (EAI)

Flet italisht dhe gjermanisht

E martuar me dy fëmije